*Archiwum*

Created by Me
Only for this blog{blog}
28. października 2015 12:48:00

Skup pustych tonerów i tuszy, nowości ze świata

Karta Przekazania Odpadu – to prawny dokument, który świadczy, że biuro w sposób poprawny i zgodny z prawem, oddała odpad, przekazując go adekwatnemu organowi. Odpadem nazywa się substancje i przedmioty, których właściciel zobowiązany jest do pozbycia się. W życiu codziennym obowiązują odpowiednie formy prawne, które wskazują podmiotowi wytwarzającemu odpad, do określonego działania. Wszelka firma, jaka generuje odpad zobligowana jest do wystawienia Karty Przekazania Odpadu w chwili przekazania go do kolejnego posiadacza. Dowód ten jest dowodem potwierdzającym, a jego dokładne wytyczne są w aneksie nr 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 lutego 2006r. Odpady dzielą się na zwykłe oraz niebezpieczne. W drugim wypadku wystawiając Kartę przekazania odpadu należy pamiętać o wpisaniu do tego pisma nr rejestracyjnego pojazdu, w którym przewożone będą odpady niebezpieczne. Przesyłka takich surowców jest prawnie uregulowana i uznawana jako ” transport materiałów niebezpiecznych” Należy zaznajomić się ze specyfikacją odpadów, gdyż w większości wypadków określenie niebezpieczne może kojarzyć się z materiałami wybuchowymi, środkami chemicznymi itp. Tymczasem materiałem niebezpiecznym, może być chociażby pusty toner z drukarki. www.puste.infoKomentarze (0)